15 března, 2021 Astra Zeneca vakcína

Astra Zeneca vakcína

4.7/5 - (9 votes)

Kolem vakcíny od Astra Zeneca vznikla v důsledku článků v médiích obava, zda dokáže ochránit seniory. Nicméně žádná data ze studií neprokazují její neúčinnost u starších ročníků.

ÚČINNOST VAKCÍNY ASTRA ZENECA U OSOB STARŠÍCH 65 LET

Evropská léková agentura (EMA) požadovala do studií účinnosti zahrnout alespoň 25 % populace nad 65 let. U vakcíny Astra Zeneca to však bylo 6 %. Jelikož tento požadavek nebyl splněn, je uváděn údaj o nedostatku dat o účinnosti vakcíny pro osoby nad 65 let. Nicméně na základě zkušeností s jinými vakcínami se u této skupiny obyvatel očekává alespoň určitá ochrana, jen na základě dat nelze její úroveň přesně odhadnout. Studie na starších ročnících stále probíhají, ale imunogenicita (schopnost vyvolat protilátkovou a buněčnou imunitní odpověď) je u nich velmi podobná jako u mladších ročníků.

Články tedy vznikly v reakci na nedostatek dat, nikoliv z dat, které by ukazovala na neúčinnost vakcíny u starších ročníků.

DALŠÍ INFORMACE O VAKCÍNĚ ASTRA ZENECA

Dosavadní studie se soustředili na účinnost vakcíny pro osoby nad 18 let. Pro mladší ročníky tedy není vakcína doporučována, dokud nebudou k dispozici studie i pro nižší věkové kategorie.

Očkovací cyklus se skládá ze dvou samostatných dávek. Druhá dávka má být podána mezi 4. a 12. týdnem (28 až 84 dnů) po podání první dávky. Nejnovější data ukazují, že delší prodleva mezi dávkami zvyšuje účinnost vakcíny. Částečná ochrana před virem začíná přibližně 3 týdny po podání první dávky, plná ochrana se projeví 2 týdny po druhé dávce.