Dezinfekce

Dezinfekce  popisuje proces, který eliminuje mnoho nebo všechny patogenní mikroorganismy, kromě bakteriálních spor, na neživých předmětech. Ve zdravotnických zařízeních se předměty obvykle dezinfikují tekutými chemikáliemi nebo mokrou pasterizací. Každý z různých faktorů, které ovlivňují účinnost dezinfekce, může anulovat nebo omezit účinnost procesu.Mezi faktory, které ovlivňují účinnost dezinfekce i sterilizace, patří předchozí čištění objektu; přítomná organická a anorganická zátěž; typ a úroveň mikrobiální kontaminace; koncentrace a doba expozice germicidu; fyzická povaha předmětu (např. štěrbiny, panty a lumen); přítomnost biofilmů; teplota a pH dezinfekčního procesu; a v některých případech relativní vlhkost sterilizačního procesu (např. ethylenoxid).

Respirátory

Respirátory (filtrační polomasky) jsou zdravotnické prostředky, které chrání nositele před proniknutím mikročástic z okolního prostředí do dýchacích cest. Proto jsou využívány spíše ve zdravotnictví a v odvětvích, kde se pracuje v prostředí s vysokým množstvím škodlivin ve vzduchu. V poslední době začaly být respirátory vyhledávány i širokou veřejností na ochranu před onemocněním COVID-19. Při používání respirátoru však třeba myslet na to, že na rozdíl od roušky, která chrání okolí, respirátor nezachytává částice, které vydechujete, proto pokud má nemocný člověk pouze respirátor, může nákazu šířit do okolí. Proto při nošení respirátoru používejte i klasickou roušku, kterou umístíte na vrch respirátoru, abyste chránili nejen sebe, ale i okolí.

Jaké parametry musí respirátory splňovat?

Účinnost respirátorů se dělí podle FFP normy (jakou velikost částic jsou schopny zadržet):
  • FFP1 - vhodné pro pracovní prostředí bez výskytu fibrogenních a toxických prachů; vdechnutí částic může podráždit dýchací cesty, ale nevede k rozvinutí onemocnění
  • FFP2 - jsou-li v dýchaném vzduchu škodlivé a mutagenní látky; účinné proti kapalným zdraví škodlivým prachům, kouřům a aerosolům
  • FFP3 - respirátory nejúčinnější třídy vás chrání před škodlivými prachy, aerosoly i kouři; filtrují karcinogenní i radioaktivní škodliviny, bakterie, spory hub, viry

Typy respirátorů

  • Respirátory s výměnnými filtry jsou určeny k opakovanému použití a filtr navíc můžete měnit podle jejich požadované účinnosti
  • Respirátory bez vydechovacího filtru lze taktéž použít k ochraně před infekčním pacientem
  • Polomasky s aktivním uhlím jsou obvykle určeny pro jednorázové použití k zachycení prachu, plynu či toxické páry