12 března, 2020 Nové povinnosti a informace pro cizince – prevence rozšíření COVID-19

Nové povinnosti a informace pro cizince – prevence rozšíření COVID-19

Rate this post
 • Vážení klienti,
  v souvislosti s vývojem ohledně prevence rozšíření COVID-19 Vás chceme vyzvat, abyste zvážili nutnost využití pracovišť MV ČR v případech, kdy lze věc vyřídit bez osobní návštěvy.  Dále, pokud jste se vrátili z Itálie, musíte se řídit níže uvedeným opatřením.
  V této nově zřízené sekci budeme zveřejňovat další důležité informace a doporučujeme sledovat i stránky Ministerstva zdravotnictví – https://www.mzcr.cz/.
  Pouze pro cizince, kteří v důsledku opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. března 2020 mají být v karanténě a nemohou si svou záležitost vyřídit jinak než osobně na pracovišti Ministerstva vnitra byl zřízen informační email. Z kapacitních důvodů bude možné reagovat pouze na dotazy týkající se nutnosti vyřídit záležitosti s OAMP v případech karantény nebo onemocnění. Děkujeme za pochopení. Email: [email protected].
 • Ministr zdravotnictví vydal dne 10. března 2020 mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky. Toto opatření se vztahuje na cizince, kteří nemají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nebo zde nepracují, tzn. především na turisty.
  Všechny osoby, které nemají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nebo zde nepracují, mají po vstupu na území ČR povinnost strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.
  V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění mají pak povinnost poskytnout při odběru vzorků součinnost zdravotnickým pracovníkům a rovněž strpět omezení svobody pohybu během laboratorního vyšetření těchto odebraných vzorků.
  Pro cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nebo pro ty, kteří v ČR pracují, zůstává i nadále v platnosti povinnost bezprostředně po návratu z Itálie tuto skutečnost oznámit svému praktickému lékaři a podstoupit karanténu.
  Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/.
 • Mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území ČR naleznete v češtině, angličtině, němčině, italštině, ukrajinštině, ruštině, vietnamštině, francouzštině, mongolštině, španělštině, bulharštině a polštině zde (pdf, 553 kB).
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – karanténa po návratu z Italské republiky – text naleznete zde (pdf, 227 kB). Shrnutí v češtině, angličtině, němčině, italštině, ukrajinštině, ruštině, vietnamštině, francouzštině, mongolštině, španělštině, bulharštině, rumunštině naleznete zde (pdf, 587 kB).
 • Základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy budou od 11. března 2020 až do odvolání uzavřeny. Informace naleznete zde (pdf, 199 kB).
  Tyto informace naleznete v češtině, angličtině, němčině, italštině, ukrajinštině, ruštině, vietnamštině, francouzštině, mongolštině, španělštině, bulharštině a polštině zde (pdf, 341 kB).
 • Od 10. března 2020, od 18:00 hod, až do odvolání, jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Informace naleznete zde (pdf, 193 kB).
  Tyto informace naleznete v češtině, angličtině, němčině, italštině, ukrajinštině, ruštině, vietnamštině, francouzštině, mongolštině, španělštině, bulharštině a polštině zde (pdf, 350 kB).
 • V návaznosti na návrh Bezpečnostní rady státu z pondělí 2. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví další mimořádná ochranná opatření. Tyto od 5. března ruší přímé mezinárodní lety z Korejské republiky a ze všech letišť na území regionů Emilia-Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice na všechna letiště na území České republiky, bližší informace naleznete zde.
 • V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění způsobených koronavirem upozorňujeme na ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se od neděle 9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v České republice, bližší informace naleznete zde.
 • Vážení klienti,
  doporučení ohledně návštěvy pracovišť MV ČR v souvislosti s výskytem COVID-19 (KORONAVIRU) v ČR naleznete zde (pdf, 595 kB).
  Děkujeme za pochopení.

 

Tagged on: