Ariel kapsle Allin1 Pods Active Odor Defense 31 PD

222

Vlastnosti:

  • pere, odstraňuje skvrny a rozjasňuje
  • svěží vůně
  • výborné prací účinky
  • univerzální tablety
  • vhodné i pro sportovní oblečení

Složení:

MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulphate, C12-14 Pareth-N

Bezpečnost:

Žíravý

 

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Obsahuje Tetrahydrolinalool. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate; MEA-Laureth Sulphate, C12-14 Pareth-n.

 

Katalogové číslo: b53ea1582036 Kategorie: , ,

Popis

Vlastnosti:

  • pere, odstraňuje skvrny a rozjasňuje
  • svěží vůně
  • výborné prací účinky
  • univerzální tablety
  • vhodné i pro sportovní oblečení

Složení:

MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulphate, C12-14 Pareth-N

Bezpečnost:

Žíravý

 

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Obsahuje Tetrahydrolinalool. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate; MEA-Laureth Sulphate, C12-14 Pareth-n.