AVA krystalická soda 1 kg

23

Návod k použití:

Na namáčení do 10l vody přidejte 60-80g sody (polévková lžíce=8g sody)

Vlastnosti:

 • Na změkčování vody
 • namáčení silně znečištěných oděvů
 • zvyšuje účinnost pracího prášku
 • vhodná na proplachování pivních, příp. mastných trubek
 • na zvýšení pH vody

Bezpečnost: 

 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Popis

Návod k použití:

Na namáčení do 10l vody přidejte 60-80g sody (polévková lžíce=8g sody)

Vlastnosti:

 • Na změkčování vody
 • namáčení silně znečištěných oděvů
 • zvyšuje účinnost pracího prášku
 • vhodná na proplachování pivních, příp. mastných trubek
 • na zvýšení pH vody

Bezpečnost: 

 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.