Červinka Czech Republic, s.r.o. Červinka Professional Cleaner GRAZ čisticí prostředek na umývárenské a sanitární plochy 5l

255

Objem: 5l

Návod k použití:

Neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte působit 1 – 5 minut (podle úrovně znečištění) a opláchněte vodou nebo setřete. V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.

 

Složení:

<20% kyselina ortofosforečná, <5% kyselina citronová, amfoterní povrchově aktivní látka, parfém, Hexyl Cinnamal, CI 16255

Bezpečnost:

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 •  Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 •  Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

 • Způsobuje vážné podráždění očí Dráždí kůži.

 • Dráždí kůži

Obsahuje:
kyselina ortofosforečná (CAS: 7664-38-2)

 

Popis

Objem: 5l

Návod k použití:

Neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte působit 1 – 5 minut (podle úrovně znečištění) a opláchněte vodou nebo setřete. V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.

 

Složení:

<20% kyselina ortofosforečná, <5% kyselina citronová, amfoterní povrchově aktivní látka, parfém, Hexyl Cinnamal, CI 16255

Bezpečnost:

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 •  Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 •  Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

 • Způsobuje vážné podráždění očí Dráždí kůži.

 • Dráždí kůži

Obsahuje:
kyselina ortofosforečná (CAS: 7664-38-2)