Červinka Czech Republic, s.r.o. Červinka Professional Cleaner SALZBURG intenzivní sanitární čisticí prostředek 5l

389

Objem: 5l

Použití: mytí všech omyvatelných a sanitárních povrchů a zařízení; s leskem; odstraňuje vodní kámen a plísně

Návod k použití:

Neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte působit asi 5 minut (podle úrovně znečištění) a opláchněte vodou nebo setřete. V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem. Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám.

 

Složení: <25% kyselina ortofosforečná, <5% kyselina citronová, aniontová povrchově aktivní látka, parfum, Limonene, colorant

Bezpečnost:

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít.
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Dráždí kůži.

Obsahuje:
kyselina ortofosforečná (CAS: 7664-38-2)

Popis

Objem: 5l

Použití: mytí všech omyvatelných a sanitárních povrchů a zařízení; s leskem; odstraňuje vodní kámen a plísně

Návod k použití:

Neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte působit asi 5 minut (podle úrovně znečištění) a opláchněte vodou nebo setřete. V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem. Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám.

 

Složení: <25% kyselina ortofosforečná, <5% kyselina citronová, aniontová povrchově aktivní látka, parfum, Limonene, colorant

Bezpečnost:

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít.
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Dráždí kůži.

Obsahuje:
kyselina ortofosforečná (CAS: 7664-38-2)