Červinka Czech Republic, s.r.o. Červinka Professional Cleaner TAPIS M čisticí prostředek na strojní mytí koberců se svěží vůní 5l

316

Objem: 5l

Ředění: roztok 1:100 – 1:50 (10 – 20 ml přípravku do 1 l vlažné vody) dle míry znečištění

Návod k použití: Roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje

Složení: <5% neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, 1-methoxypropan-2-ol, parfém, Limonene, Coumarin, Linalool, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl alcohol, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Iodopropynyl butylcarbamate

Bezpečnost:

  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  • Způsobuje vážné poškození očí.

Obsahuje:
Ethoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9)

Popis

Objem: 5l

Ředění: roztok 1:100 – 1:50 (10 – 20 ml přípravku do 1 l vlažné vody) dle míry znečištění

Návod k použití: Roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje

Složení: <5% neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, 1-methoxypropan-2-ol, parfém, Limonene, Coumarin, Linalool, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl alcohol, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Iodopropynyl butylcarbamate

Bezpečnost:

  • Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  • Způsobuje vážné poškození očí.

Obsahuje:
Ethoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9)