Dezinfekce povrchů a ploch bez alkoholu a chlóru Sanit all-home 10l (139 Kč/ litr)

1.394

Dezinfekce povrchů a ploch bez alkoholu a chlóru Sanit all-home 10l (139 Kč/ litr)

Katalogové číslo: d9d267121049 Kategorie:

Popis

Vlastnosti: 

  • Nehořlavý
  • Nepoškozuje žádné materiály – je nekorozivní
  • Neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly, nemá vedlejší účinky
  • Jemně parfémovaný

Účinky: Eliminuje široké spektrum mikroorganismů, má baktericidní – včetně TBC (15–30 min), virucidní (15–30 min) a mykobaktericidní účinky (60 min).

Použití

  • Nastříkejte na čištěnou plochu a nechte působit.
  • Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy.
  • Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte.
  • Neředí se.

Bezpečnost a první pomoc:
Uchovávejte v originálních obalech při teplotě 10–25°C. Skladovat na suchém a chladném místě. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci. Zákaz opětovného použití obalu. Nemíchat s jinými dezinfekčními přípravky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat jen k určenému účelu.

Obsahuje:

  • parfémy
  • dezinfekční prostředky

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Úcinná látka: Alkyl(C12–16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,015 g/100 g