EUROBIO SCIENTIFICS Rychlý antigenní test na COVID-19 Ag EUROBIO SCIENTIFIC – sada 400 ks

46.000

 

EBS SARS-CoV-2 Ag Rapid Test – sada 20 testů

Rychlý antigenní test  EBS SARS-CoV-2 Ag Rapid Test je test s laterálním tokem určený ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového protteinu ze SARS-CoV2 v přímých výtěrech ze přední části nosu nebo nosohltanu u jedinců podezřelých z nákazy koronavirem COVID-19.

Výsledky testu identifikují antigen nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2. Antigen koronaviru se detekuje z nosních výtěrů během akutní fáze infekce – zpravidla během prvních 7 dnů od nástupu příznaků onemocnění COVID-19.

Velkou výhodou antigenního testu EBS SARS-CoV-2 je, že test s vysokou mírou přesnosti identifikuje nákazu nejen u jedinců s příznaky, ale také u asymptomatických jedinců, u nichž se dosud nevyskytly žádné příznaky spojené s onemocněním COVID-19.

 • Úspora času: výsledek do 10 minut
 • Vysoká spolehlivost a přesnost: sensitivita: 95,7 %, specificita: 99,1 %
 • Jednoduchý odběr: pro výtěr z přední části nosu se používá tenká, vysoce kvalitní štětička s ryskou, která značí hloubku zasunutí do nosní dírky.
 • Snadné testování: zkumavka pro testování již obsahuje aktivační roztok, takže není potřeba ho rozkapávat do jednotlivých zkumavek, jak je běžné u jiných testů. To výrazně urychluje celý testovací proces
 • Postup ve 3 jednoduchých krocích: odebrání vzorku, extrakce, vyhodnocení vzorku
 • Test splňuje CE IVD certifikaci: jedná se o regulovaný zdravotnický prostředek pro „In vitro“ diagnózu.
 • Renomovaný francouzský výrobce zajišťující špičkovou kvalitu testů: firma Eurobio Scientific je přední výrobce in vitro zdravotnických diagnostických řešení a produktů, vč. řešení pro diagnostiku SARS-CoV2.
 • Kompletní popis v českém jazyce
 • SKLADEM V ČR, RYCHLÉ DODÁNÍ

 

Obsah balení

Antigenní testy jsou vhodné testování mimo laboratorní prostředí. Vše potřebné k provedení tohoto testu je součástí balení:

 • 20x Testovací kazeta
 • 20x Vysoušedlo
 • 20x Extrakční pufr ve zkumavkách
 • 20x Krytka trysky
 • 20x Tampony pro výtěr
 • 1x Stojan na zkumavky
 • 1x Návod na použití v češtině – k nahlédnutí zde.

 

 

Odběr vzorků

 1. Odeberte vzorek výtěrovým tamponem ze střední části nosu nebo nosohltanu dle instrukcí v návodu na použití.
 2. Zabraňte kontaminaci během odběru, přenosu a skladováni vzorků.

 

Extrakce vzorků

 1. Odstraňte těsnicí folii zkumavky s extrakčním pufrem a vložte extrakční zkumavku do stojanu na zkumavky.
 2. Vložte tampon do extrakční zkumavky obsahující extrakční pufr.
 3. Otáčejte tamponem nejméně 6krát a přitom přitlačujte hlavu proti dnu a stranám extrakční zkumavky.
 4. Ponechte tampon na 1 minutu v extrakční zkumavce.
 5. Vyjměte tampon z extrakční zkumavky.
 6. Pevně přitlačte víčko trysky na zkumavku. Extrahovaný roztok bude použit jako vzorek.

 

Postup testu

 1. Před provedením testu si pečlivě přečtěte návod k použití.
 2. Součásti sady vyjměte 30 minut před testem. Ujistěte se, že testy a vzorky mají pokojovou teplotu.
 3. Umístěte zkušební kazety na rovnou a čistou pracovní desku; přidejte 2 kapky extrahovaných vzorků do jamky na vzorek.
 4. Výsledky odečtěte a zaznamenejte po 10 minutách (ne déle než 20 minut). Po 20 minutách se mohou objevit neobvyklé výsledky.

 

Interpretace výsledků

POZITIVNÍ (+): Přítomnost dvou červených linií: testovací linie (T) a kontrolní linie (C), indikuje antigeny nukleokapsidoveho proteinu SARSCoV-2 přítomné ve vzorcích.

NEGATIVNÍ (-): Objeví se pouze kontrolní linie (C) a žádná červena testovací linie (T), indikuje nepřítomnost antigenu nukleokapsidoveho proteinu SARS-CoV-2 přítomného ve vzorcích.

NEPLATNÝ: Nezobrazuje se žádná červena kontrolní linie (C). Neplatné výsledky mohou být způsobeny nesprávným použitím nebo ztrátou účinnosti testů. Nejprve opakujte test, pokud problém přetrvává, přestaňte používat produkty se stejným číslem šarže a kontaktujte dodavatele.

Kde všude je možné antigenní testy využívat?

Antigenní testy slouží k rychlé identifikaci nakaženého a jeho včasné izolaci, aby se zabránilo nákaze dalších osob v kolektivu. Tuto jednoduchou a rychlou metodu testování ocení zvláště:

 • firmy
 • výrobní podniky
 • veřejné instituce
 • školy, školky a další vzdělávací instituce
 • zdravotnická a sociální zařízení

 

Co je senzitivita a specificita

Výpočty senzitivity a specificity slouží pro určení spolehlivosti a chybovosti antigenních testů.

 • Senzitivita testu je schopnost testu rozpoznat skutečně nemocné osoby, tj. pravděpodobnost, že test bude pozitivní, když je osoba skutečně nemocná.
 • Specificita testu je schopnost testu rozpoznat osoby bez nemoci, tedy pravděpodobnost, že test bude negativní, když osoba není nemocná.

 

Důležitá upozornění:

 1. Produkt je určen pouze pro diagnostiku in vitro. Výsledek se nesmí použit jako jediný index pro hodnocení stavu pacienta a jeho klinického projevu a k provedení komplexní analýzy stavu je nutné kombinovat test s dalšími laboratorními vyšetřeními.
 2. Před provedením zkoušky je nutná kontrola obalu a utěsněni produktu a také datum exspirace.
 3. Test by měl byt proveden co nejrychleji. Dlouhodobé vystaveni testu vzduchu a vlhkosti způsobí neplatné výsledky.
 4. Příliš velká nálož vzorku může mít za následek neočekávané výsledky, např. falešně pozitivní výsledky.
 5. Přesnost testu může byt ovlivněna teplotou prostředí (<10° C nebo> 40° C) a relativní vlhkosti (> 80%).
 6. Testovací sady jsou určeny k jednorázovému použití. Po jejich použití veškerý materiál zlikvidujte podle platných předpisů jako zdravotnický odpad.
Katalogové číslo: d6a94035fbc6 Kategorií: , , , , Štítek:

Popis

 

EBS SARS-CoV-2 Ag Rapid Test – sada 20 testů

Rychlý antigenní test  EBS SARS-CoV-2 Ag Rapid Test je test s laterálním tokem určený ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového protteinu ze SARS-CoV2 v přímých výtěrech ze přední části nosu nebo nosohltanu u jedinců podezřelých z nákazy koronavirem COVID-19.

Výsledky testu identifikují antigen nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2. Antigen koronaviru se detekuje z nosních výtěrů během akutní fáze infekce – zpravidla během prvních 7 dnů od nástupu příznaků onemocnění COVID-19.

Velkou výhodou antigenního testu EBS SARS-CoV-2 je, že test s vysokou mírou přesnosti identifikuje nákazu nejen u jedinců s příznaky, ale také u asymptomatických jedinců, u nichž se dosud nevyskytly žádné příznaky spojené s onemocněním COVID-19.

 • Úspora času: výsledek do 10 minut
 • Vysoká spolehlivost a přesnost: sensitivita: 95,7 %, specificita: 99,1 %
 • Jednoduchý odběr: pro výtěr z přední části nosu se používá tenká, vysoce kvalitní štětička s ryskou, která značí hloubku zasunutí do nosní dírky.
 • Snadné testování: zkumavka pro testování již obsahuje aktivační roztok, takže není potřeba ho rozkapávat do jednotlivých zkumavek, jak je běžné u jiných testů. To výrazně urychluje celý testovací proces
 • Postup ve 3 jednoduchých krocích: odebrání vzorku, extrakce, vyhodnocení vzorku
 • Test splňuje CE IVD certifikaci: jedná se o regulovaný zdravotnický prostředek pro „In vitro“ diagnózu.
 • Renomovaný francouzský výrobce zajišťující špičkovou kvalitu testů: firma Eurobio Scientific je přední výrobce in vitro zdravotnických diagnostických řešení a produktů, vč. řešení pro diagnostiku SARS-CoV2.
 • Kompletní popis v českém jazyce
 • SKLADEM V ČR, RYCHLÉ DODÁNÍ

 

Obsah balení

Antigenní testy jsou vhodné testování mimo laboratorní prostředí. Vše potřebné k provedení tohoto testu je součástí balení:

 • 20x Testovací kazeta
 • 20x Vysoušedlo
 • 20x Extrakční pufr ve zkumavkách
 • 20x Krytka trysky
 • 20x Tampony pro výtěr
 • 1x Stojan na zkumavky
 • 1x Návod na použití v češtině – k nahlédnutí zde.

 

 

Odběr vzorků

 1. Odeberte vzorek výtěrovým tamponem ze střední části nosu nebo nosohltanu dle instrukcí v návodu na použití.
 2. Zabraňte kontaminaci během odběru, přenosu a skladováni vzorků.

 

Extrakce vzorků

 1. Odstraňte těsnicí folii zkumavky s extrakčním pufrem a vložte extrakční zkumavku do stojanu na zkumavky.
 2. Vložte tampon do extrakční zkumavky obsahující extrakční pufr.
 3. Otáčejte tamponem nejméně 6krát a přitom přitlačujte hlavu proti dnu a stranám extrakční zkumavky.
 4. Ponechte tampon na 1 minutu v extrakční zkumavce.
 5. Vyjměte tampon z extrakční zkumavky.
 6. Pevně přitlačte víčko trysky na zkumavku. Extrahovaný roztok bude použit jako vzorek.

 

Postup testu

 1. Před provedením testu si pečlivě přečtěte návod k použití.
 2. Součásti sady vyjměte 30 minut před testem. Ujistěte se, že testy a vzorky mají pokojovou teplotu.
 3. Umístěte zkušební kazety na rovnou a čistou pracovní desku; přidejte 2 kapky extrahovaných vzorků do jamky na vzorek.
 4. Výsledky odečtěte a zaznamenejte po 10 minutách (ne déle než 20 minut). Po 20 minutách se mohou objevit neobvyklé výsledky.

 

Interpretace výsledků

POZITIVNÍ (+): Přítomnost dvou červených linií: testovací linie (T) a kontrolní linie (C), indikuje antigeny nukleokapsidoveho proteinu SARSCoV-2 přítomné ve vzorcích.

NEGATIVNÍ (-): Objeví se pouze kontrolní linie (C) a žádná červena testovací linie (T), indikuje nepřítomnost antigenu nukleokapsidoveho proteinu SARS-CoV-2 přítomného ve vzorcích.

NEPLATNÝ: Nezobrazuje se žádná červena kontrolní linie (C). Neplatné výsledky mohou být způsobeny nesprávným použitím nebo ztrátou účinnosti testů. Nejprve opakujte test, pokud problém přetrvává, přestaňte používat produkty se stejným číslem šarže a kontaktujte dodavatele.

Kde všude je možné antigenní testy využívat?

Antigenní testy slouží k rychlé identifikaci nakaženého a jeho včasné izolaci, aby se zabránilo nákaze dalších osob v kolektivu. Tuto jednoduchou a rychlou metodu testování ocení zvláště:

 • firmy
 • výrobní podniky
 • veřejné instituce
 • školy, školky a další vzdělávací instituce
 • zdravotnická a sociální zařízení

 

Co je senzitivita a specificita

Výpočty senzitivity a specificity slouží pro určení spolehlivosti a chybovosti antigenních testů.

 • Senzitivita testu je schopnost testu rozpoznat skutečně nemocné osoby, tj. pravděpodobnost, že test bude pozitivní, když je osoba skutečně nemocná.
 • Specificita testu je schopnost testu rozpoznat osoby bez nemoci, tedy pravděpodobnost, že test bude negativní, když osoba není nemocná.

 

Důležitá upozornění:

 1. Produkt je určen pouze pro diagnostiku in vitro. Výsledek se nesmí použit jako jediný index pro hodnocení stavu pacienta a jeho klinického projevu a k provedení komplexní analýzy stavu je nutné kombinovat test s dalšími laboratorními vyšetřeními.
 2. Před provedením zkoušky je nutná kontrola obalu a utěsněni produktu a také datum exspirace.
 3. Test by měl byt proveden co nejrychleji. Dlouhodobé vystaveni testu vzduchu a vlhkosti způsobí neplatné výsledky.
 4. Příliš velká nálož vzorku může mít za následek neočekávané výsledky, např. falešně pozitivní výsledky.
 5. Přesnost testu může byt ovlivněna teplotou prostředí (<10° C nebo> 40° C) a relativní vlhkosti (> 80%).
 6. Testovací sady jsou určeny k jednorázovému použití. Po jejich použití veškerý materiál zlikvidujte podle platných předpisů jako zdravotnický odpad.