Jar Platinum Plus All in One kapsle do myčkyí Citron 58 ks

419

Jar Platinum Plus All in One kapsle do myčkyí Citron 58 ks

Katalogové číslo: dbefe3256ee7 Kategorie: , ,

Popis

Vlastnosti:

 

  • Nejlepší odstraňování odolných zbytků jídla od značky Jar, takže vaše nádobí bude zářit čistotou jako nové
  • Rozkládají i odolné zbytky jídla a těžko odstranitelnou mastnotu
  • Odstraňují dokonce zašedlost, která vzniká postupem času, a pomáhají obnovovat původní lesk nádobí
  • Kapsle s tekutými složkami v 3komorovém řešení se rychle rozpouští i při nižších teplotách Vhodné i pro krátké cykly
  • Součástí je prostředek na oplachování, funkce soli, ochrana stříbra a skla

Bezpečnostní varování:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje protease. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n.