Oncosem CRT – Rychlý Test protilátek IgM/IgG na Covid-19

349

Sada obsahuje:
podrobný návod
uzavřený sáček s testovací kazetou
uzavřený sáček s alkoholovým tamponkem na dezinfekci
lanceta na napíchnutí prstu
kapátko
tlumící roztok v lahvičce

Postup při testování:
Před provedením testu si podrobně přečtěte papírový návod přiložený k testu

– sadu před použitím nechte v rovnováze při pokojové teplotě 10-30°C 

Pro odběr vzorku plné krve z prstu:
– umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou nebo očistěte alkoholovým tamponkem
– masírujte ruku, aniž byste se dotkli místa vpichu, a to to třením ruky směrem ke špičce prostředníčku a nebo prsteníčku
– propíchněte kůži sterilní lancetou, první kapky krve otřete
– jemně promněte ruku od zápěstí k dlani k prstu, abyste vytvořili zaoblenou kapku krve přes místo vpichu

– roztržením za zářez vyjměte testovací sadu z fólie a položte ji na rovný povrch. Testovací sada by měla být použita do 1 hodiny po vyjmutí z obalu.
– přeneste kapku krve 20 μl kapátkem do jamky pro vzorek „S“ a poté přidejte 1-2 kapky (50 μl) tlumícího roztoku do jamky pro vzorek „S“
– jakmile test začne probíhat, uvidíte přes okno výsledků ve středu testovacího zařízení pohyb fialové barvy
– počkejte 15 minut a přečtěte výsledky.  

Výsledky by neměly být odečítány po více než 20 ti minutách.

Interpretace výsledku:

Pozitivní výsledky:
Barevné pruhy se objevují jak na testovací linii (InG/IgM), tak na kontrolní linii (C). To indikuje pozitivní výsledek pro protilátky SARS-CoV-2 ve vzorku.
– pozitivní IgG i IgM: Objeví se kontrolní linie a obě testovací linie. To indikuje možnost akutní sekundární infekce.
– IgM pozitivní/ IgG negativní: Objeví se jak kontrolní linie, tak druhá testovací linie (spodní testovací linie, která je blíž jamce). To indikuje možnost primární infekce.
– IgM negativní/IgG pozitivní: Objeví se jak kontrolní linie, tak druhá testovací linie (vyšší testovací linie). To indikuje možnost sekundární infekce a nebo infekce v minulosti.

Negativní výsledek:
Barevný pruh se objeví pouze na kontrolní čáře (C). To indikuje, že koncentrace protilátek SARS-CoV-2 je nulová nebo pod detekčním limitem testu.

Neplatný výsledek:
Po provedení testu se na kontrolní čáře neobjeví žádný viditelný barevný pruh. Je možné, že pokyny nebyly dodrženy správně a nebo byl test znehodnocen. Doporučujeme provést opětovné otestování vzorku.

Přesnost testu 96,80%

Test je určen k použití jako pomůcka při diagnostice onemocnění vyvolaného koronavirovými infekcemi (Covid-19). Test poskytuje předběžné testovací výsledky. Negativní výsledky neznamenají nepřítomnost SARS-Cov-2 a nelze je použít jako jediný základ pro léčbu nebo jiné rozhodnutí. Pouze pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro profesionální použití.

Katalogové číslo: 93a8cf2575cd Kategorie: , Štítek:

Popis

Sada obsahuje:
podrobný návod
uzavřený sáček s testovací kazetou
uzavřený sáček s alkoholovým tamponkem na dezinfekci
lanceta na napíchnutí prstu
kapátko
tlumící roztok v lahvičce

Postup při testování:
Před provedením testu si podrobně přečtěte papírový návod přiložený k testu

– sadu před použitím nechte v rovnováze při pokojové teplotě 10-30°C 

Pro odběr vzorku plné krve z prstu:
– umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou nebo očistěte alkoholovým tamponkem
– masírujte ruku, aniž byste se dotkli místa vpichu, a to to třením ruky směrem ke špičce prostředníčku a nebo prsteníčku
– propíchněte kůži sterilní lancetou, první kapky krve otřete
– jemně promněte ruku od zápěstí k dlani k prstu, abyste vytvořili zaoblenou kapku krve přes místo vpichu

– roztržením za zářez vyjměte testovací sadu z fólie a položte ji na rovný povrch. Testovací sada by měla být použita do 1 hodiny po vyjmutí z obalu.
– přeneste kapku krve 20 μl kapátkem do jamky pro vzorek „S“ a poté přidejte 1-2 kapky (50 μl) tlumícího roztoku do jamky pro vzorek „S“
– jakmile test začne probíhat, uvidíte přes okno výsledků ve středu testovacího zařízení pohyb fialové barvy
– počkejte 15 minut a přečtěte výsledky.  

Výsledky by neměly být odečítány po více než 20 ti minutách.

Interpretace výsledku:

Pozitivní výsledky:
Barevné pruhy se objevují jak na testovací linii (InG/IgM), tak na kontrolní linii (C). To indikuje pozitivní výsledek pro protilátky SARS-CoV-2 ve vzorku.
– pozitivní IgG i IgM: Objeví se kontrolní linie a obě testovací linie. To indikuje možnost akutní sekundární infekce.
– IgM pozitivní/ IgG negativní: Objeví se jak kontrolní linie, tak druhá testovací linie (spodní testovací linie, která je blíž jamce). To indikuje možnost primární infekce.
– IgM negativní/IgG pozitivní: Objeví se jak kontrolní linie, tak druhá testovací linie (vyšší testovací linie). To indikuje možnost sekundární infekce a nebo infekce v minulosti.

Negativní výsledek:
Barevný pruh se objeví pouze na kontrolní čáře (C). To indikuje, že koncentrace protilátek SARS-CoV-2 je nulová nebo pod detekčním limitem testu.

Neplatný výsledek:
Po provedení testu se na kontrolní čáře neobjeví žádný viditelný barevný pruh. Je možné, že pokyny nebyly dodrženy správně a nebo byl test znehodnocen. Doporučujeme provést opětovné otestování vzorku.

Přesnost testu 96,80%

Test je určen k použití jako pomůcka při diagnostice onemocnění vyvolaného koronavirovými infekcemi (Covid-19). Test poskytuje předběžné testovací výsledky. Negativní výsledky neznamenají nepřítomnost SARS-Cov-2 a nelze je použít jako jediný základ pro léčbu nebo jiné rozhodnutí. Pouze pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro profesionální použití.