SEKUSEPT Forte 6 l

2.159

Popis

Podrobné informace SEKUSEPT Forte 6 l

Sekusept forte – kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a vyššímu stupni dezinfekce nástrojů z kovu, skla a plastů, vhodný též k dezinfekci endoskopů a fíbroskopů.
Sekusept forte je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

 • účinný proti bakteriím (včetně TBC), virům (včetně HBV a HIV), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a sporám
 • po předčištění Sekuseptem pulver dochází k likvidaci spor již při nízké koncentraci roztoku Sekuseptu forte
 • krátká doba expozice, zvláště při použití ultrazvuku
 • dobrá čistící schopnost, příjemně voní
 • nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze
 • zvláště vhodný pro termolabilní materiály, např. anesteziologické příslušenství

Obsah účinných látek ve 100 g Sekuseptu forte:
3,75 g glutaraldehydu
11,10 g formaldehydu
2,70 g alkylbenzyldimethylamoniumchloridu
12,00 g glyoxalu

Doporučené ředění Sekuseptu forte při použitíkoncentrace (%)doba expozice
Dezinfekce nástrojů (včetně TBC)1,51 h
330 min
415 min
– virus hepatitidy B – profylaxe1,515 min
410 min
s použitím ultrazvuku1,510 min
45 min
riziková oblast1,51 h
420 min
s použitím ultrazvuku1,515 min
410 min
– jiné druhy virů Adenovirus, Coxsackie virus, Papovavirus330 min
HIV1,55 min
Vyšší stupeň dezinfekce1,56 h
51 h

Pokyny pro použití:

 • před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou vodou
 • nepřidávat jiné čistící prostředky
 • použité předměty se vloží do předem připraveného roztoku Sekuseptu forte, přičemž je třeba dbát na jejich dokonalé smočení
 • po předepsané době expozice se předměty z roztoku vyjmou a opláchnou vodou, při vyšším stupni dezin¬fekce sterilní destilovanou vodou, a uloží se clo sterilních zakrytých nádob
 • roztoky se uchovávají v uzavřených nádobách, roztok pro dezinfekci se připravuje každý den čerstvý, roz¬tok pro vyšší stupeň dezinfekce lze používat a uchovávat max.14 dní
 • roztok Sekuseptu forte lze použít pro vyšší stupeň dezinfekce nástrojů předem předčištěných v roztoku Sekuseptu pulver, v případě flexibilních endoskopů je však nutno pro předčištění použít Sekusept plus, Sekusept forte nebo Sekusept extra N, Sekusept pulver není pro ně vhodný!
 • skladovat v originálním balení při teplotě –10oC až +25oC

Bezpečnostní pokyny:

 • při práci používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, chránit ruce, oči
 • potřísněnou pokožku opláchnout vodou, potřísněný oděv odložit
 • při zasažení očí vyplachovat intenzívně tekoucí vodou, vyhledat lékaře, při náhodném požití vypít větší množství vody a vyhledat lékaře
 • chránit před dětmi!
 • koncentrát nevylévat do odpadu

Doba použitelnosti: 36 měsíců

Balení: 6 I PE kanystr
2 l PE láhev baleno v kartonu po 4 ks

Informace o produktu

Výrobce:Ecolab
Značka:SEKUSEPT
Kód výrobku:50161
Kód EAN:
Držitel rozhodnutí:Ecolab