Solvina mycí pasta Industry 450 g

24

Vlastnosti:

  • Spolehlivě odstraní z rukou například organické saze, grafit, maziva, chemicky vyrobené oleje a podobné odolné nečistoty, s vůní citronů
  • Nepoškozuje pokožku díky obsahu směsi dermální přísady a šetrných pevných abraziv – smrkových pilin
  • Optimální kombinace vysokého čisticího účinku a šetrného působení na ruce
  • Hmotnost: 450 g
  • Množství v originálním balení 12 ks

Oblasti použití:
domácnosti, dílny, autoservisy, stavebnictví, zemědělství, těžký průmysl. Citrusová parfemace

Nebezpečné látky:

Cocamide MEA. Nebezpečí: Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293. Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu. 

Katalogové číslo: 669bc017fb84 Kategorie: , , ,

Popis

Vlastnosti:

  • Spolehlivě odstraní z rukou například organické saze, grafit, maziva, chemicky vyrobené oleje a podobné odolné nečistoty, s vůní citronů
  • Nepoškozuje pokožku díky obsahu směsi dermální přísady a šetrných pevných abraziv – smrkových pilin
  • Optimální kombinace vysokého čisticího účinku a šetrného působení na ruce
  • Hmotnost: 450 g
  • Množství v originálním balení 12 ks

Oblasti použití:
domácnosti, dílny, autoservisy, stavebnictví, zemědělství, těžký průmysl. Citrusová parfemace

Nebezpečné látky:

Cocamide MEA. Nebezpečí: Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293. Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.