Toilet Duck Fresh čistič Marine 750 ml

52

Vlastnosti:

 • WC gel DUCK dokonale vyčistí vaši toaletu
 • Gel se dostane i na místa pod obrubou WC mísy
 • Tekutý čisticí gel Duck účinně odstraní vodní kámen i skvrny
 • Při použití provoní příjemná svěží vůně celou místnost

Návod k použití:

 • Stlačte obě strany víčka a odšroubujte
 • Zdvihněte poklop WC mísy. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo.
 • Rovnoměrně nastříkejte přípravek pod obrubu celé WC mísy.
 • Čištění a odstranění pachů: Nechte působit 5 minut. Vyčistěte mísu kartáčem nad a pod vodní hladinou a spláchněte. Odstranění silného znečištění: Opakujte postup s tím, že přípravek necháte působit 60 minut nebo přes noc. 
 • Láhev důkladně uzavřete.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. Používejte pouze na WC mísy. Nemíchejte s bělicími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.

Popis

Vlastnosti:

 • WC gel DUCK dokonale vyčistí vaši toaletu
 • Gel se dostane i na místa pod obrubou WC mísy
 • Tekutý čisticí gel Duck účinně odstraní vodní kámen i skvrny
 • Při použití provoní příjemná svěží vůně celou místnost

Návod k použití:

 • Stlačte obě strany víčka a odšroubujte
 • Zdvihněte poklop WC mísy. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo.
 • Rovnoměrně nastříkejte přípravek pod obrubu celé WC mísy.
 • Čištění a odstranění pachů: Nechte působit 5 minut. Vyčistěte mísu kartáčem nad a pod vodní hladinou a spláchněte. Odstranění silného znečištění: Opakujte postup s tím, že přípravek necháte působit 60 minut nebo přes noc. 
 • Láhev důkladně uzavřete.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. Používejte pouze na WC mísy. Nemíchejte s bělicími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.