25 dubna, 2020 Testy na koronavirus

Testy na koronavirus

Rate this post

Testy na koronavirus skladem!

Tyto testy mají CE certifikaci, splňují 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky i evropské směrnice 98/79/EHS. Test je určen pro profesionální použití. Certifikováno v Nizozemí. Garantovaná přesnost výsledku přes 90 % (při dodržení pokynů v návodu).

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Produkt je skladem. Test je určen pro profesionální použití. Provedením objednávky stvrzujete, že produkt určený výrobcem pro profesionální použití, bude použit zdravotnickým pracovníkem dle návodu k použití.

SINGCLEAN PROTILÁTKOVÉ RYCHLOTESTY NA KORONAVIRUS COVID-19

Účel použití

Souprava rychlého testu COVID-19 IgM / IgG (krev / sérum / plazma) používaná k detekci IgM / IgG protilátky na COVID-19 v lidské krvi, séru a plazmě pomocí koloidního zlata. Případné infikování pacientů COVID-19 určí rychle a přesně. Dr. Nanshan Zhong, přední čínský expert na COVID-19, důrazně doporučuje soupravu pro testování protilátek, aby rychle identifikovala velké množství infikovaných pacientů a asymptomatických nosičů. Čínská centra pro kontrolu a prevenci nemocí ji široce používají. Právě teď poptávka po COVID-19 IgM / IgG Rapid Test Kit, na světě rapidně roste.

Tyto testy jsou spolehlivé. Výrobcem je certifikovaná společnost, se sítí mezinárodních poboček, která vyrábí celou řadu jiných testů (těhotenské, HIV, atd..).

480 Kč – Objednat

Výhody testu IgM / IgG

1. Snadné použití: není potřeba žádných speciálních zařízení

2. Rychlost: výsledky lze odečíst pouhým okem za 10 až 15 minut

3. Přesnost: jeho citlivost je mnohem vyšší než u nukleové kyseliny PCR

4. Lze použít na rozlišní nákazy COVID-19, nebo jiné nemoci

 

Pro koho jsou rychlotesty na koronavirus COVID-19 určeny?

Test je určen pro profesionální použití (zdravotníkem, lékařem, apod). Pro osoby, které prokazují imunitní reakci – teplota, kašel atd. V zásadě se dá říct, že pro člověka s příznaky nemoci slouží rychlotest jako ověření, jestli jsou příznaky projevem koronaviru, nebo jestli se jedná klasické onemocnění jako chřipka, nachlazení aj.

Rychlotest je dále určen pro osoby, které onemocnění COVID-19 prodělali či se uzdravují. Osoba, která je stále aktivně nemocná má v krvi protilátky IgM i IgG, které test identifikuje. Osoba, která se z COVID-19 onemocnění uzdravuje má v krvi již pouze protilátku IgG, které test identifikuje.

 

Rychlotesty ke zjištění protilátek na COVID-19 nejsou určeny pro plošné otestování např. kolegů nakaženého, pokud se jedná o osoby bez příznaků a od posledního styku s nemocným uběhlo méně než týden. V případě bezpříznakového onemocnění se hladiny testovaných protilátek dostanou na dostatečnou úroveň pro rychlo-testování až 5-7 dní po nakažení. Spolehlivý test je tedy možné provést až týden po posledním kontaktu. Je však třeba pamatovat na to, že u osoby bez příznaků výsledek spolehlivě informuje pouze o nakažení před týdnem, ale pokud se testovaný mezitím před kratší dobou setkal s jiným zdrojem infekce a nakazil se, na toto vás již rychlo-test na rozdíl od laboratorního testu neupozorní.

 

480 Kč – Objednat

 

Kde lze použít

Test je ideální pro nemocnice, kliniky, soukromé ordinace a je určen výhradně pro profesionální použití.

 

 

Kroky testování:

Postup testu na koronavirus.

1. Test musí být před otevřením alespoň 30 minut v pokojové teplotě.

Celé provedení testu se musí odehrát ve stejné teplotě. Vyvarujte se i průvanů z otevřených oken, klimatizace atd.

2. Promasírujte místo odběru – bříško prstu či okraj bříška prstu.

3. Dezinfikujte místo odběru přiloženým alkoholovým polštářkem

4. Odstraňte krytku lancety (kulatá část) a bodněte špičku do místa odběru.

5. První kapku krve setřete sterilní gázou (můžete použít polštářem sterilní náplasti).

6. K sání krve použijte jednorázovou mikropipetu. Hladina krve musí dosahovat nad nejužší část pipety.

7. Kápněte 2 kapky krve (případně 1 kapku séra, nebo plazmy) do menšího otvoru ve spodní části testu.

8. Přidejte do téhož otvoru 2 kapky reakčního roztoku pufru.

9. Výsledky lze odečíst pouhým okem po 10-15 minutách

(Poznámka: Výsledky testů po více než 20 minutách jsou neplatné!)

 

Zobrazení výsledků

1. Pouze linka u C = výsledek je negativní, testovaný podle testu nevykazuje infekci COVID-19

2. Linky u IgM a C / linky u IgG a C / linky u IgM, IgG a C = indikovány protilátky signalizující onemocnění COVID-19. Rychlotesty nejsou náhradou laboratorního vyšetření a nejsou brány jako oficiální uznání diagnózy.

3. Linka u C se nezobrazila = při testování došlo k chybě, nebo je test neprůkazný. Vyčkejte 24 hodin a použijte nový test.

 

Kdy může test hlásit falešnou pozitivitu?

V případě, že pacient již koronavirovou infekci typu COVID-19 prodělal v minulosti, protilátky kontrolované rychlotestem zůstanou v organismu odhadem měsíce až roky. Rychlotesty tak zobrazí pozitivní nález bez ohledu na to, jestli je pacient nemocný nyní. Neznamená to, že se již nemůžete nakazit znovu. Pro získání imunity se časem předpokládá buněčná imunita, jejíž vytvoření bude trvat roky.

 

V jakých případech rychlotest hlásí falešnou negativitu?

Kromě výše zmíněného testování bezpříznakových osob příliš krátce po vytvoření dostatečné hladiny protilátek se výjimečně může vyskytnou i falešně negativní výsledek nakaženým. Testy kontrolují hladiny dvou protilátek (lgM a lgG), které mají společně 95% spolehlivost, tedy pouze 5 % chybovosti. Pokud má pacient příznaky a jste přesvědčeni, že je nakažen COVIDem-19 i přes negativní výsledek rychlotestu, vyčkejte 24 hodin (hladina protilátek se zvýší, zejména při horečce) a zopakujte testování s novým testem.

 

Skladování a stabilita:

Souprava může být skladována při pokojové teplotě nebo v chladu (2 – 30 °C). NEZMRAZUJTE. Testovací sady jsou stabilní a tedy použitelné do data expirace vytištěného na zapečetěném sáčku.

Nepoužívejte po uplynutí data expirace.Testy musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. Po otevření zataveného sáčku s testem použijte do 30-ti minut. Při delším vystavení vzdušné vlhkosti mohou být výsledky testu chybné. S testem, pipetou a ostatními součástmi je třeba zacházet jako s potencionálně nebezpečným odpadem.

 

480 Kč – Objednat

 

Obsah balení

1x kombinovaný rychlotest COVID-19 IgM-IgG (metoda koloidního zlata) zatavené se sáčky proti vlhkosti

1x alkohol pad – polštářek s dezinfekcí

1x jednorázová lanceta se speciální špičkou pro odběr kapilární krve

1x jednorázová mikropipeta k sání krve

1x injekční stříkačka s hrotem 0,10ml reakčního roztoku pufru (buffer)

 

480 Kč – Objednat